Home Sự kiện Phó hiệu trưởng cao đẳng y Hải phòng cùng Cán bô ATI công tác tại Nhật