Thành lập trường liên cấp Sao Mai

Tọa lạc tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Trường Liên cấp Sao Mai là trường học liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông. Trường có sức chứa hơn 1.000 học sinh sẽ được dạy để trở thành công dân toàn cầu.

Trường liên cấp quốc tế Asahi Thái Bình

Tọa lạc tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Trường Liên cấp Asahi Thái Bình là trường học liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông. Trường có sức chứa hơn 2.000 học sinh sẽ được dạy để trở thành công dân toàn cầu.

Asahi Thai Binh Internation School

Trường Quốc tế Asahi Thái Bình phát triển chương trình giáo dục theo định hướng hội nhập quốc tế, kết hợp giữa chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chương trình tiếng Anh chuẩn Cambridge cũng như Nhật Bản. Asahi áp dụng phương pháp ITL© Education dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, giáo viên tích cực, học sinh chủ động, học tập qua dự án và làm việc nhóm.