Hệ thống liên cấp quốc tế Asahi

  • Đào tạo những thế hệ học sinh ASAHI trở thành những công dân toàn cầu, giỏi về tri thức, khỏe về thể chất, độc lập, sáng tạo, tự tin, năng động, bản lĩnh để sẵn sàng hội nhập quốc tế.
  • Đồng thời, học sinh ASAHI phải mang trong mình bản sắc văn hóa Việt Nam và niềm tự hào dân tộc khi hội nhập quốc tế
  • Đặt mục tiêu 2028 hoàn thành trường đại học quốc tế đầu tiên ở Việt Nam mang thương hiệu ASAHI.
ky-su-co-khi