Home Thư ngỏ của giám đôc

Thư ngỏ của giám đôc

giam-doc

Giám đốc – Nguyễn Thị Nguyệt

Kính thưa các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh thân mến!

      Trong lịch sử loài người xã hội luôn được tạo nên bởi những con người cùng nhau chia sẽ những giá trị đồng nhất. Chúng ta luôn mang trong mình là một công dân Việt nam được đi lên từ một nước trải qua hàng trăm năm chiến tranh dành độc lập dân tộc, thấm nhuần những giá trị đạo đức xã hội và lịch sử Việt Nam.

^8A82CE3398831B9E053447EB1ADC7E74FAC9DCD9F0B7192A13^pimgpsh_fullsize_distr

Phó giám đốc – Nguyễn Đức Trọng

Tuy nhiên khi được xét trên phương diện toàn cầu, tính đồng nhất của những giá trị cơ bản này là không lớn, bởi hạn chế về lãnh thổ ngôn ngữ kinh tế hay niềm tin về tôn giáo. Đây là sự hạn chế phát triển cho khái niệm của công dân toàn cầu và còn xảy ra nhiều nghi vấn dẫn đến phải đặt câu hỏi “Việc tạo nên công dân toàn cầu có khả thi và cần thiết ???”

Câu trả lời của chúng ta là có:

Thứ nhất: Những tác động to lớn từ toàn cầu hóa, sự phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, đòi hỏi sự thay đổi cách nghĩ, cách làm từ một công dân là điều thiết yếu.

Với cái nhìn bó hẹp trong phạm vi hạn chế đã trở nên lạc hậu thay vào đó là những công dân có tầm nhìn rộng lớn, sở hữu kiến thức, kỹ năng và tâm thế cần thiết cho quá trình hội nhập sẽ chính là những người đi đầu

Thứ hai: bản chất của một công dân toàn cầu là biết vượt qua về địa lý ngôn ngữ hay tôn giáo, để chung tay một thế giới tốt đẹp hơn, thông qua những tìm hiểu và giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu như đói nghèo, bình đẳng và nhân đạo. Qua đó ATI có nhiệm vụ cấp bách là đào tạo nên những con người hội tủ đầy đủ những phẩm chất nêu trên để không chỉ phục vụ lợi ích cho một cá nhân, gia đình xã hội mà cho cả một thế giới phát triển bền vững cho mai sau.

Với những triết lý và quan điểm giáo dục đã dầy công xây dựng từ nhiều năm nghiên cứu và thực hành, kết hợp cùng với đội ngũ cán bộ tài năng tâm huyết, sáng tạo cùng với cơ sở vật chất hiện đại ATI luôn tự tin và sẵn sàng trong sứ mệnh này.

========================

Liên hệ tư vấn trực tiếp:

Công ty TNHH Học viện quản lý giáo dục quốc tế ATI

Địa chỉ: Số 1A Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +8424 3831 3888    Hotline: 0913290689 – 0944224992

Mail: info@ativn.edu.vn